หน้าหลัก จัดการสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ ย้อนกลับ สำหรับเจ้าหน้าที่ ออกจากระบบ

โครงการนำร่องจองคิวรับบริการงานทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

ค้นหา...
เลือกประเภทบริการ

ทำบัตรประชาชน กรณี (ขอมีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ ขอเปลี่ยนบัตรและคัดสำเนารายการบัตร) เท่านั้น

เลือกหน่วยงานที่รับบริการ

วันที่จองคิวรับบริการ

ช่วงเวลาในการรับบริการ
09.00 - 12.00 (สามารถจองคิวได้ 10 คน)
13.00 - 15.00 (สามารถจองคิวได้ 10 คน)

ยืนยันการจอง:
(สามารถรับบริการได้เฉพาะในช่วงเวลาที่จองเท่านั้น)
ฝ่ายทะเบียน โทร. 02 328 7106